Symbolpedagogik

själens skapande språk

Jag använder symbolpedagogiken för att hjälpa individer och grupper nå ökad självförståelse, kreativitet och utveckling
 

Vi är så mycket mer än vårt logiska, medvetna tänkande. Genom symboliska uttryckssätt - som drömmar, dikt och bild - kan vi komma i kontakt med andra delar av oss själva, vilket möjliggör ökad självförståelse och utveckling. 
Symbolspråket är det omedvetnas sätt att kommunicera sin samlade erfarenhet och visdom till oss. Det uttrycker dimensioner av livet som inte kan fångas av det strikt rationella och analytiska. Att arbeta med symboler kan leda till en rikare livsupplevelse och visa på nya, kreativa öppningar i låsta situationer.

Symbolpedagogiken utvecklades av psykologen Åke Högberg och integrerar de flesta symboliska uttryckssätt såsom drömarbete, drama, sång, kreativt skrivande, visualiseringar, bildskapande, dans, saga, myt och ritual. 

Jag gick Åke Högbergs utbildning till diplomerad symbolpedagog 1998-99 och en ettårig fördjupningsutbildning i symbolarbete 2008. 
Förutom av Åke själv leddes utbildningarna av namnkunniga lärare inom sina respektive fält, som t ex sångerskan Marie Bergman, bildterapeuten Arthur Robbins, regissören Kaj Pollak, fryshusetledaren Anders Carlberg, författaren Agneta Pleijel, psykoterapeuten Dina Glouberman, med flera. De ettåriga utbildningarna  i non-violent communication och mindfulness-baserad ekoterapi som jag gått, har gett värdefull kompletterande kunskap.

Jag har under många år lett grupper utifrån ett symbolpedagogiskt förhållningssätt. Ett särskilt fokus har varit att integrera de symbolpedagogiska perspektiven i mitt arbete med ekopsykologi. 

Kontakta mig för att boka symbolsessioner, individuellt eller för en grupp

"Naturen är ett tempel där dunkla ord hörs strömma,
ibland ur en pelares levande stam.
Genom skogar av symboler går människan fram
och iakttas av ögon, förtroliga och ömma"

CHARLES BAUDELAIRE