Forn Sed

En vild andlighet

Jag firar naturen och dess kretslopp enligt de gamla sederna, genom blot. Som gode (hednisk präst) i Samfundet Forn Sed Sverige tillhandahåller jag hedniska ceremonier för livets olika steg, från namngivning till begravning. Jag ger även andlig vägledning

Forn sed är namnet på den nordiska naturreligionen. Den går också under namn som nordisk hedendom eller asatro. 

Naturreligionen är en urgammal form av andlighet som ser Jorden som helig och alla dess varelser värda hänsyn och respekt.
Forn sed är polyteistisk vilket innebär att den bejakar en mångfald av gudar och makter. Det är en religion för nutiden, men den har sina rötter i gamla norröna hedniska traditioner. 

Forn sed är en trospluralistisk form av andlighet. Det betyder att den saknar dogmer kring vad du skall tro eller hur du skall tro på gudarna. Själv förstår jag dem ur ett poetiskt och symboliskt perspektiv. Gudarna är poetiska beskrivningar av de krafter som besjälar tillvaron. De är livskrafterna inom oss och i naturen. 

Med det sagt menar jag inte att gudarna bara skulle vara poetiska omskrivningar av en verklighet som egentligen bara består av fysikaliska, mekaniska processer.  Gudarna är ingen poetisk fernissa, ett andligt "pynt", på eller bortanför en annars själlös materiell tillvaro. Världen är i sig poetisk och gudarna gestaltar världens och materiens poetiska dimension, dess insida. En sådan förståelse har jag ibland valt att kalla för poetisk materialism.

"En ask vet jag stå
Yggdrasil den heter
öst med vitlera
är dess höga stam.
Från den kommer daggen
som i dalarna faller
Grön står asken
vid Urds källa."

VÒLUSPÀ

Om du vill veta mer om Forn sed kan du besöka Samfundet Forn Sed Sveriges hemsida. Om du önskar en ceremoniförrättare till hednisk namngivning, vuxensteg, vigsel eller begravning är du välkommen att kontakta mig.