Ekopsykologi

En frigörande psykologi för människor och natur

Jag håller kurser, utbildningsdagar, retreater, prova-på-tillfällen och föreläsningar med  ekopsykologiska teman 

Ekopsykologin undersöker vår relation till naturen utifrån ett psykologiskt och existentiellt perspektiv. Dess mål är att hjälpa oss - som individer och samhälle - att återknyta banden till Jorden, vårt hem. Den vill bidra till att skapa psykologiska förutsättningar för en etisk och hållbar värld.

Naturvakenhet - tillämpad ekopsykologi

Naturvakenhet är ekopsykologi praktiskt tillämpad i våra personliga liv. Naturvakenhet beskriver ett sätt att vara där vi lever i kontakt med naturen, i medveten närvaro och med öppna sinnen. 

Inom föreningen Lodyn arbetar vi med fem stigar till ökad naturvakenhet:

                                                                                     1) Vara i naturen
                                                                                     2) Medveten närvaro
                                                                                     3) Ekologisk läskunnighet
                                                                                     4) Lek
                                                                                     5) In i drömtiden


I denna video berättar jag om dessa fem stigar:


Det brutna bandet mellan människan och naturen är något som är inbäddat i samhällets institutioner och system. Ekopsykologin som radikal frigörelsepsykologi verkar därför inte bara för en fördjupad naturvakenhet på den personliga nivån, utan arbetar för ett ekopsykologiskt skifte av hela samhället. Ett sätt detta engagemang kan ta sig uttryck på är genom arbetet för naturens rättigheter.  

Vad jag erbjuder

Ekopsykologi är ett brett fält som rymmer många perspektiv och olika sorters aktiviteter. Detta är några exempel på vad jag erbjuder: 

* Vad är ekopsykologi? (Föreläsning med några korta övningar)
* Skogsbad (Sinnlig vandring i naturen, 2-3 timmar)
Trädens poesi (Utforskar trädens intelligens och vår sinnliga och poetiska relation till träd, halvdag)
* Introduktion till ekopsykologi (Ekopsykologins teori och praktik, 1 dag)
* Naturvakenhet - Mindfulness-baserad ekoterapi (Mellan 1-6 träffar)
* Jorden är själens hem (Ettårig utbildning i ekopsykologi)


I arbetet med ekoterapi har jag ett förebyggande, hälsofrämjande och personlighetsutvecklande fokus. Jag arbetar inte med behandling av psykisk sjukdom.

Min ekopsykologiska bakgrund

Bakom mig har jag trettio års erfarenhet av kontemplativa och ekopsykologiska praktiker för att fördjupa kontaken med naturen.
Jag har studerat ekopsykologi vid Schumacher College i England och mindfulness-baserad ekoterapi vid Mindful Ecotherapy Center. Jag är initiativtagare till och ordförande i Lodyn - en förening och tankesmedja för ekopsykologi i Sverige. Inom Lodyns och Gamleby folkhögskolas regi är jag kursledare i Jorden är själens hem - en ettårig utbildning i ekopsykologi. Lokalt där jag bor engagerar jag mig i att uppmuntra barns naturkontakt genom mitt arbete som natur- och friluftspedagog på Skärsätra skola
“I only went out for a walk and finally concluded to stay out till sundown, for going out, I found, was really going in.”
JOHN MUIR