Om mig

En presentation

Jag är till vardags verksam som naturpedagog, föreläsare, författare, sagoberättare och utbildare. Jag bor på Lidingö.

Under snart trettio års tid har jag ägnat mig åt kontemplativa, shamanska och ekopsykologiska praktiker för att fördjupa kontakten med naturen. Jag har studerat ekopsykologi vid Schumacher College och är certifierad inom mindfulness-baserad ekoterapi genom Mindful Ecotherapy Center.

År 2012 tog jag initiativ till att skapa Lodyn som Sveriges första nätverk för ekopsykologi och naturens rättigheter. Idag är jag ordförande i Lodyn och en av kursledarna i Lodyns ettåriga utbildning i ekopsykologi, Jorden är själens hem.
2016 blev jag inbjuden som medlem i en expertgrupp inom FN-initiativet Harmony with Nature med fokus på skiftet till en jord-centrerad världsbild och naturens rättigheter.

Sedan barnsben har jag varit fascinerad av symboler, sagor och myter. Det är en värld där allting har en röst, där allting kan bära på budskap; ett fascinerande mytiskt landskap som ligger i gränszonen mellan medvetet och omedvetet, vakenhet och dröm, psyke och natur.
Som ekopsykolog, symbolpedagog och sagoberättare vill jag inspirera och vägleda människor till att återetablera relationer med detta landskap, med denna mytiska ekologi. Jag är författare till böckerna Det gröna skiftet (2009) och Jordens ande (2017).
Jag har en akademisk bakgrund inom arkeologi och socialantropologi där fokus för mig främst legat på de ekologiska och existentiella dimensionerna i mänskliga kulturer och i den mänskliga naturen. Jag har arbetat som pedagog på bland annat museer och naturskolor.


Under många år har jag engagerat mig i forn sed – en nordisk, hednisk naturreligion. Jag är idag riksgode (hednisk präst med riksansvar) inom Samfundet Forn Sed Sverige.