Naturens rättigheter

Ett skifte i vår relation till Jorden

Jag är engagerad aktivist för naturens rättigheter. Jag skriver, ger workshops och håller föreläsningar om denna systemförändrande idé 

Naturens rättigheter innebär ett skifte i vår relation till Jorden. Växter, djur, arter och ekosystem ses som subjekt med rätt att existera, blomstra och utvecklas fria från mänsklig dominans. 
I dagens juridiska system ses naturen primärt som egendom, ett rättslös objekt enbart till för mänskliga intressen. Att ändra lagarna så de tar hänsyn till naturens rättigheter innebär att etablera en mer balanserad mänsklig närvaro på planeten, där människan uppfattas som en medlem i en större livsgemenskap. 

Jag har engagerat mig för naturens rättigheter sedan 2012. Jag har skrivit en rad artiklar, debattinlägg och presentationer samt genom organisationen Lodyn arrangerat två konferenser kring ämnet. Sedan 2016 är jag medlem i en expertgrupp inom FN-initiativet Harmony with nature som undersöker hur idén om naturens rättigheter kan spridas och realiseras. I augusti 2022 utkom boken Naturlagen: Om naturens rättigheter och människans möjligheter som jag skrivit tillsammans med Pella Thiel. Jag är också aktiv i frågan på olika sätt genom föreningen och tankesmedjan Lodyn. 

Läs mer om naturens rättigheter på Lodyns hemsida.

Kontakta mig för bokningar av workshops och föreläsningar.

"Every component of the Earth community has three rights: the right to be, the right to habitat, and the right to fulfil its role in the ever-renewing processes of the Earth community" 
THOMAS BERRY